ANA MARIETTA

Tramsingel 84,

De rivier de Mark ligt tegenover de Tramsingel. Toenemend medicijngebruik zorgt er voor dat steeds meer resten van geneesmiddelen in het water belanden. Naar schatting, per jaar zo’n 140 ton! Dit heeft helaas ook effect op de dieren die in het water leven. Zo kunnen anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen en antipsychotica voor gedragsverandering. Het werk van Ana Marietta staat bekend om haar mensachtige wezens, die regelrecht uit een droom van een bioloog lijken te Read more

The river Mark lies opposite of the Tramsingel. Increasing use of medicines means that more and more drug residues end up in the water. It is estimated that around 140 tons of them end up in the water every year! Unfortunately, this also affects the animals living in the water. For example, contraceptives can cause sex change in fish and antipsychotics can cause behavioural change. Ana Marietta's work is known for its humanoid creatures, which seem to come straight out of a biologist's dream.

Tramsingel 84,